Wilskracht foto breed

Versterken van het verenigingsleven

Wij hebben nauwe contacten met het LKCA en laten ons informeren tijdens bijeenkomsten met collega's die zich in het land bezighouden met cultuurparticipatie in de vrije tijd. Bekijk hier de tips die wij meenemen. Voor een sterk verenigingsklimaat in Amersfoort!