Slider Koren 2022

Regels en wetten

NIEUWE WET BESTUUR TOEZICHT RECHTSPERSONEN  WBTR

De Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) raakt ook amateurverenigingen en –stichtingen.

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor muziekverenigingen en koren, met name als daarin grote geldsommen omgaan. Dan moet de bestuurlijke structuur helder zijn. In samenwerking met Koornetwerk Nederland zal de KNMO de verenigingen informeren over deze wet en wat men eventueel moet doen om aan de eisen van de nieuwe wet te voldoen.  We verwijzen je graag naar de Kennisbank van KNMO.

Meer weten over deze wet en wat het inhoudt voor jouw vereniging?

- Op de website https://wbtr.nl/wat-is-wbtr/ vind je veel informatie en ook daar is het nog mogelijk om deel te nemen aan een gratis online bijeenkomst. Zie https://wbtr.nl/actueel/webinars-bijeenkomsten/ voor het overzicht.

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING AVG

De regels rondom privacy worden aangescherpt. Burgers krijgen meer rechten en organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden. Alle organisaties die met persoonsgegevens werken moeten voldoen aan de AVG. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

De regels gelden vanaf 25 mei 2018 en liggen vast in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het grote verschil met de Wet bescherming persoonsgegevens is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt voor heel Europa. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert en heeft de bevoegdheid om hoge boetes uit te delen.

Koornetwerk Nederland heeft een factsheet opgesteld met een stappenplan om jouw vereniging AVG-bestendig te maken. Daarnaast is er een vragenlijst beschikbaar die helpt om het stappenplan uit te voeren.
Indien externe partijen verenigingsgegevens verwerken raden wij aan die afspraken in een overeenkomst vast te leggen.

 

AUTEURSRECHT

Het auteursrecht is ingesteld om ervoor te zorgen dat makers van creatieve producten, zoals componisten, schrijvers en beeldend kunstenaars, inkomsten kunnen vergaren met hun werk.
Meer informatie via de website van BALK, de landelijke Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek.

De auteurswet beschermt niet alleen de rechten van de makers (de componisten en tekstdichters) maar ook van de makers van bladmuziek, de muziekuitgevers. Het gebruiken van gekopieerde bladmuziek, of het gebruiken van tablets tijdens optredens is in de regel niet toegestaan. Lees hier meer over bijvoorbeeld de regeling additioneel kopiëren bladmuziek.