Wilskracht foto breed

Gevraagd: lage bas voor Amersfoorts Kamerkoor

Het Amersfoorts Kamerkoor zingt muziek van renaissance tot hedendaags. Koorleden studeren zelfstandig thuis de noten; in de repetities wordt veel gewerkt aan samenklank en afwerking. Wij staan open voor vaste en voor projectleden.

Repetities op: dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur in de Vrije School te Amersfoort.

Meer informatie via Yvonne Meijer