Wilskracht foto breed

Anjeractie van 22 t/m 30 mei 2020

De Anjeractie is de jaarlijkse collecte van het Cultuurfonds waarbij verenigingen en stichtingen collecteren voor cultuur in de buurt.

Dit jaar zouden de amateurkunstverenigingen voor de laatste keer met de traditionele collectebus op pad gaan voor de Anjeractie. Omdat het Cultuurfonds 80 jaar bestaat én we de Anjeractie voor de 75e keer organiseren, mogen deelnemende verenigingen de gehele opbrengst zelf houden.  

Vanwege de coronacrisis kan het traditionele collecteren met de collectebus langs de deuren helaas niet doorgaan. De gezondheid van de vrijwilligers, collectanten en gevers staat natuurlijk voorop. Maar dat betekent niet dat we de Anjeractie dit jubileumjaar zomaar voorbij laten gaan!

We organiseren daarom een collecte via de mobiele telefoon. Zo wordt er met de 75e Anjeractie hopelijk meteen een nieuwe traditie geboren!  De leden van deelnemende verenigingen sturen in de collecteweek een whatsapp met een persoonlijk bericht en een uitleg over deze wijze van (veilig) collecteren.