Expositie Zonnehof 2020

Amateurkunstverenigingen en corona

Wat mag weer wel en wat nog niet? 

Lees het in de regels van het RIVM, zoals die gelden vanaf 1 juli en de noodverordening zoals die wordt uitgegeven door de provincie Utrecht en die ook geldt voor de gemeente Amersfoort (eveneens m.i.v. 1 juli 2020). 

Voor koren verwijzen we graag naar het protocol van Koornetwerk: https://koornetwerk.nl/protocol/  d.d. 30 juni 2020.

(Popkoor Premiere Amersfoort, buiten repeteren, foto: Sonja Huurdeman) 

 

Voor de amateur blaasorkesten en amateur symfonieorkesten geldt dit protocol.

Lees branchespecifieke (aanvullende) richtlijnen in het protocol sector cultuureducatie en - participatie.

Op de website van de gemeente wordt een overzicht bijgehouden van de steunmaatregelen die relevant (kunnen) zijn voor de cultuursector. Zowel de landelijke als de gemeentelijke maatregelen.

In de agenda vermelden we weer activiteiten!