Wilskracht foto breed

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De regels rondom privacy worden aangescherpt. Burgers krijgen meer rechten en organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden. Alle organisaties die met persoonsgegevens werken moeten voldoen aan de AVG. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

De regels gelden vanaf 25 mei 2018 en liggen vast in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het grote verschil met de Wet bescherming persoonsgegevens is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt voor heel Europa. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert en heeft de bevoegdheid om hoge boetes uit te delen.

Koornetwerk Nederland heeft een factsheet opgesteld met een stappenplan om jouw vereniging AVG-bestendig te maken. Daarnaast is er een vragenlijst beschikbaar die helpt om het stappenplan uit te voeren.
Indien externe partijen verenigingsgegevens verwerken raden wij aan die afspraken in een overeenkomst vast te leggen.