School voor Talent - SidK 2018 (c) Henry Krul (107).jpg

Middagvoorstelling School voor Talent

Scholen in de Kunst heeft voor getalenteerde jonge cursisten een aparte leerlijn in de vorm van speciale talentklassen voor de disciplines dans, muziek, theater, beeldend en pop. Doelstelling van deze talentklassen is om getalenteerde cursisten, die de ambitie en de inzet hebben om dat talent te ontwikkelen, een plek te geven.  

Aan het eind van het seizoen presenteren de deelnemers wat ze hebben geleerd op een gezamenlijke afsluitende dag, die dit jaar uit drie onderdelen bestaat: een expositie, een middagvoorstelling en een avondvoorstelling.

Middagvoorstelling

Leerlingen van de disciplines Dans en Theater tekenen samen voor de middagvoorstelling.

De jongste leerlingen van School voor Talent Theater spelen het stuk 'Stereotype', een horror komedie over vooroordelen, groepsdruk en doen alsof. 'Meer in mij' is het stuk dat de oudere leerlingen School voor Talent Theater spelen.

Van leerlingen School voor Talent Dans is een gezamenlijke choreografie van Nicola Hepp te zien en eigen choreografieën.


Affiche presentatie School voor Talent