Cursusaanbod
kitsch, camp etc.jpg

Lezing: Kitsch, camp, pulp en massacultuur

Volksschrijver Gerard Reve hield van de smartlappen die de Zangeres Zonder Naam op de radio liet horen. De oprechte eenvoud van tekst en melodie bekoorde hem. Hij verzette zich eveneens tegen de smaakvoorschriften die Goed Wonen haar huurders adviseerde. Hij had kennelijk geen behoefte aan een onderscheid tussen hogere en lagere cultuur.

Het woord kitsch dateert van rond 1900 toen porseleinen beeldjes, die ooit een fortuin waard waren, machinaal geproduceerd werden en daarmee voor elke beurs betaalbaar. Dat luidde het begin in van kunst voor de massa.

In 1960 schreef Susan Sontag het essay 'Notes on Camp' waarin ze de ironie beschrijft van dwepen met pathetiek, valse sentimenten en overdadige versiering. Haar essay maakte het begrip 'camp' bij bredere groepen bekend. Camp wordt ook wel gedefinieerd als het omarmen van massacultuur met artistieke bijbedoelingen. Sinds 1980 citeren kunstenaars met regelmaat iconische beelden en symbolen uit de populaire massacultuur. Denk maar aan het regelmatig opduikende zigeunerjongetje met traan. In de postmoderne kunst vind je dan ook veel elementen van kitsch en camp terug. 

Over de lezingenreeks

In het seizoen 2019 - 2020 hebben Scholen in de Kunst en Volksuniversiteit Amersfoort de handen ineengeslagen om een nieuwe reeks kunsthistorische lezingen aan te bieden. De lezingen kunst- en cultuurbeschouwing worden verzorgd door Benno Spijker en Diana Kostman. Een lezing bijwonen kost € 12,50. Maar vind je alle onderwerpen interessant, koop dan voor € 80,- een passepartout.
De onderwerpen en data op een rij:

Woensdag 9 oktober 2019,  Statussymbolen, door Benno Spijker
Woensdag 13 november 2019,  Klassieke mythen in de Renaissance en Barok, door Diana Kostman
Woensdag 11 december 2019,  Ter lering en vermaak, genrekunst uit de Gouden Eeuw, door Diana Kostman
Woensdag 22 januari 2020,  Symbolisme en erotiek, door Benno Spijker
Woensdag 12 februari 2020,  Relatie beeldende kunst en reclame, door Benno Spijker
Woensdag 11 maart 2020,  Bijbelse taferelen bij de Hollandse meesters van de Gouden Eeuw, door Diana Kostman
Woensdag 15 april 2020,  Spreekwoorden en gezegden van Pieter Bruegel, door Diana Kostman
Woensdag 20 mei 2020,  Kitsch, camp, pulp en massacultuur, door Benno Spijker

 

Over Diana Kostman
Diana Kostman studeerde in 2004 af in Kunstgeschiedenis en Algemene Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in moderne kunst en schreef haar doctoraalscriptie over de Amerikaanse Pop Art. Haar interesse en deskundigheid omvatten echter de gehele kunstgeschiedenis. Sinds 2006 geeft zij met veel enthousiasme en vakkundigheid kunsthistorische cursussen over diverse onderwerpen. Zij schrijft ook teksten voor kunstenaars, is lid van de kunstcommissie van Blaricum en bestuurslid van het Kunstenaarsverbond AKKV.

Over Benno Spijker
Benno Spijker is in 1992 in Utrecht afgestudeerd als kunsthistoricus. Hij werkte als non-fictierecensent voor HP/De Tijd en De Volkskrant, als kunstredacteur voor het AD en publiceerde in verschillende kunsttijdschriften. Hij doceerde o.m. 'Kunst-, cultuur- en mediageschiedenis' aan de Universiteit Utrecht, Hogeschool Windesheim en ROC Aventus. Voor de HOVO stelde Benno de cursussen Architectuur in Amersfoort, Culturele erfenis der Middeleeuwen, Europese kunst en Kunstenaarsfilms samen. Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen over kunst en cultuur.
Benno staat bekend om zijn onderhoudende, kritische, laagdrempelige presentaties, waarbij steeds verhelderende verbanden worden gelegd en een verrassende logica wordt toegevoegd aan bekende feiten.