tekenen en schilderen jongeren (c) Henry Krul (11).jpg

Expositie School voor Talent

Scholen in de Kunst heeft voor getalenteerde jonge cursisten een aparte leerlijn in de vorm van speciale talentklassen voor de disciplines dans, muziek, theater, beeldend en pop. Doelstelling van deze talentklassen is om getalenteerde cursisten, die de ambitie en de inzet hebben om dat talent te ontwikkelen, een plek te geven.  

Aan het eind van het seizoen presenteren de deelnemers wat ze hebben geleerd op een gezamenlijke afsluitende dag, die dit jaar uit drie onderdelen bestaat: een expositie, een middagvoorstelling en een avondvoorstelling.


Expositie

De School voor Talent Beeldend staat in het teken van de ontwikkeling van vakmanschap, discipline, toewijding en het vermogen om je talent te delen. Het is geen erkende vooropleiding, maar een verdiepende en verbredende oriëntatie, waarna leerlingen kunnen doorgroeien naar een vooropleiding van het hoger kunstvakonderwijs of een kunstopleiding op mbo-niveau.

De deelnemers leren werken met verschillende technieken en thema’s en krijgen vooral de vrijheid om hun eigen pad te kiezen. Ze vullen op die manier hun portfolio met eigen werk.

Al dat werk is op zaterdag 1 juni te zien tijdens de afsluitende expositie in ICOONtheater, een gevarieerde en veelzijdige pop-up tentoonstelling, die maar even te zien is. Van de opening van de expositie  maken we een klein feestje, waarbij de jonge kunstenaars zelf aanwezig zijn om hun werk toe te lichten. Komt dus allen!


Affiche presentatie School voor Talent