SidK - volwassenentheater mei 2014 - STOF (c) Henry Krul (48).JPG

Startbijeenkomst klantenpanel

Scholen in de Kunst wil graag haar klanten meer betrekken bij het aanbod en de dienstverlening.Daarom onderzoeken we dit cursusseizoen verschillende manieren om met onze klanten in gesprek te gaan. Eén van die manieren is het opzetten van een klantenpanel.

Op 18 januari hebben we de startbijeenkomst met de klanten die zich hiervoor hebben aangemeld. Wil je ook meedenken, maar kun je niet op 18 januari? Geen probleem: stuur een e-mail naar Froukjen van der Wal met je opmerkingen en suggesties. Wellicht kune je de volgende keer wel! In ieder geval nemen we je input dan mee.

 

Agenda 18 januari

1. Opening

2. Kennismaking en invulling klankbord groep
    Wederzijdse verwachtingen bespreken
    Welke onderwerpen zou je aan de orde willen zien in deze setting?
    Is er in het algemeen iets dat je aan de orde zou willen stellen?

3. Context Scholen in de Kunst (bijlage samenvatting cultuurvisie gemeente Amersfoort 2030)

4. Certificering Scholen in de Kunst – zelfevaluatie - auditdag op 25 januari 2018

5. Aanbod Scholen in de Kunst 2018-2019
    Wat vind je van het aanbod in het algemeen?
    Wat mis je in het aanbod?
    Wat vind je van de vorm van het aanbod?
    Ken je de Kunstbrouwerij en wat vind je van deze loot aan de stam?

6. Planning, rondvraag en sluiting
    Nieuwe datum en onderwerp vaststellen