Ik ben een kunstenaar (c) Henry Krul (13).JPG

Muziekvriendjesdag: kom jij ook?

In navolging van het succes van vorig jaar organiseert Scholen in de Kunst opnieuw een Muziekvriendjesdag. Deze dag is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 9 jaar, die van muziek houden en met andere kinderen muziek willen maken. Kinderen die al muziekles hebben én kinderen die voor het eerst naar Scholen in de Kunst komen, zijn welkom. Een dag om samen met je vriendjes en vriendinnetjes te beleven! Kom je ook


Workshops

Alle deelnemende kinderen verdelen we in drie groepen. Elke groep krijgt drie workshops van onze docenten Anneke Langeraar, Christine Vermeulen en Reinier Bavinck. Tussendoor is er limonade met wat lekkers. De kinderen komen aan het eind van de middag weer bij elkaar voor een gezellige, gezamenlijke eindpresentatie. En daar zijn ouders/begeleiders natuurlijk van harte welkom! Om te komen kijken en zelfs een beetje mee te doen…