Vuurvogel muziekles groep 1-2 (c) Henry Krul (7).JPG

Cursus voor muziekdocenten

‘It is the richness of musical experiences and of their memories that make a good musician’- Zoltán Kodály

Ook in het cursusjaar 2018-2019 biedt  de cursus Scholen in de Kunst opnieuw de cursus Muziek in het Instrumentale Onderwijs aan, in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium.
Muziek in het Instrumentale Onderwijs is een praktische en theoretische cursus over algemeen vormend muziekonderwijs en instrumentaal / vocaal onderwijs gebaseerd op de uitgangspunten van Kodály: leren spelen, zingen, lezen, schrijven en begrijpen van muziek voor alle kinderen.
Cursisten leren over de mogelijkheden van de praktische toepassing van de Kodály-werkwijze in het instrumentale, vocale en groepsonderwijs. Intervisie met collega’s en reflectie op de eigen lespraktijk zijn eveneens onderdeel van deze cursus.


Praktische informatie

Deze cursus is bedoeld voor muziekschooldocenten, muziekdocenten met een privé-lespraktijk en leerkrachten uit het reguliere onderwijs. Bij voldoende aanmeldingen zal er een beginnersgroep en een gevorderde groep gevormd worden. De cursus vindt plaats op dinsdag in het Eemhuis in Amersfoort.

Lesdagen, van 10.00 - 12.30 uur
18 september
16 oktober
20 november
18 december 2018
15 januari 2019
12 februari
12 maart
16 april
14 mei
18 juni 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klaske de Haan.
We ontvangen je aanmelding graag per mail aan Annette van der Ham.