Vuurvogel audiovisueel grp 6 (c) Henry Krul (2).JPG

Gratis ICC-cursus voor leerkrachten

De Intern Cultuur Coördinator (ICC'er) regelt de cultuurzaken op een basisschool. Hij/zij zorgt voor schoolbrede inkoop van activiteiten, beleid en visie rondom cultuur en implementatie van dit beleid in het onderwijs.

Oud-deelnemer: 'Heel inspirerend en gepassioneerd gebracht door de docenten. Afwisselend aanbod van de lessen. Een aanrader!'

In het schooljaar 2018 - 2019 organiseert Scholen in de Kunst voor basisscholen uit Amersfoort én Leusden een cursus om gecertificeerd ICC'er te worden.
De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten en heeft tot doel dat de ICC'er een beleidsplan voor cultuur voor zijn/haar school schrijft, geldstromen weet te vinden, activiteiten in kan kopen bij (Amersfoortse) aanbieders en ambassadeur voor cultuur op school is.

Deelname aan de cursus is gratis voor medewerkers van alle Amersfoortse en Leusdense basisscholen. Deelname met meerdere collega's van een school is toegestaan. De cursus staat ook open voor andere geïnteresseerden. Indien u een specifieke functie in het onderwijs of een aanverwante organisatie heeft, neem dan even contact op met ons voor de mogelijkheden.

Lesdagen
31 oktober 2018 - Introductieles, wat is cultuureducatie
7 november 2018 - Cultuur in de school
21 november 2018 - Culturele omgeving
12 december 2018 - Financiën/2 culturele instellingen
23 januari 2019 - Van visie naar actie
20 februari 2019 - Jij als ICC’er, gast ICC’er in de les
10 april 2019 - Inspiratie, diplomering

Lesduur
De lessen duren van 14.30 - 17.30 uur.

Locatie
Elke bijeenkomst vindt plaats op een andere culturele locatie in Amersfoort. We starten op bij Scholen in de Kunst in het Eemhuis, Eemplein 75, vierde verdieping.

Oud-deelnemer: 'Ik heb het een heel leuke en interessante cursus gevonden. Het heeft mij geleerd hoe ik een onderbouwd en gedegen Cultuurbeleidsplan ontwikkel voor mijn school en de ambities realistisch kan opstellen en wegzetten in de tijd. Daarnaast is het voor mij waardevol gebleken als voorwaarde voor mijn Post-HBO opleiding tot Cultuurbegeleider, welke ik nu volg.'