De Lobby - bewerkt.jpg

Toneelvoorstelling De Lobby

De Lobby is voortgekomen uit herinneringen en verhalen van Spelers en Regisseur.
Spelers en Regisseur geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid van de inhoud van deze voorstelling.
Verstrekte herinneringen in De Lobby kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd. Ondanks alle zorg die besteed is en wordt aan het samenstellen en tonen van de Lobby, aanvaarden de Spelers en Regisseur geen enkele aansprakelijkheid voor directie of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is of zou kunnen zijn van een mogelijke onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze voorstelling. Aan de inhoud van deze voorstelling kan het publiek geen rechten ontlenen.

Hoogachtend,

Spelers en Regisseur
Alinde, Sikke, Anke, Marc, Cyriara, Olivier, Kristin, Joke en Bas


Speeldata 

Zaterdag 26 mei: 16.00 uur
Zaterdag 26 mei: 20.00 uur
Zondag 27 mei: 16.00 uur
Zondag 27 mei: 20.00 uur