Vuurvogel muziekles groep 1-2 (c) Henry Krul (26).JPG

Informatiemiddag cultuureducatie

Wil je cultuuronderwijs in het curriculum van de school inbedden, maar weet je niet waar te beginnen? Heeft jouw school specifieke vragen of wensen ten aanzien van cultuureducatie? Scholen in de Kunst adviseert en begeleidt scholen bij het opzetten en uitwerken van cultuureducatieprogramma’s. 

Tijdens een informatiemiddag op maandag 9 april tussen 15.00 – 16.30 uur bij Scholen in de Kunst in het Eemhuis, geven we antwoord op bovenstaande vragen en vertellen we welke rol wij kunnen spelen bij de inbedding van cultuuronderwijs bij jou op school. De volgende onderwerpen komen aan bod.

Cultuureducatieve programma's
Naast het aanbodgerichte programma Kunstkeien biedt Scholen in de Kunst maatwerkgerichte cultuureducatieve trajecten waar scholen subsidie voor kunnen ontvangen. In deze maatwerkprogramma’s staan schoolspecifieke wensen en behoeften centraal. Graag lichten we de inhoud van en voorwaarden voor deelname aan deze programma’s toe.

ICC Training
Wil je je eigen deskundigheid op het gebied van cultuuronderwijs vergroten, volg dan de cursus Interne Cultuur Coördinator die Scholen in de Kunst gratis aanbiedt. Gedurende deze cursus schrijf je een cultuurbeleidsplan voor jouw school. Tijdens de informatiemiddag vertellen we meer over de cursus, lesdata, voorwaarden en wat de meerwaarde is voor jouw school.

Kom jij naar de informatiemiddag?

Deelname aan de informatiemiddag is gratis, de middag vindt doorgang bij vijf of meer aanmeldingen. Je kunt je inschrijven via de rode knop. Indien er weinig aanmeldingen zijn, komen we programma’s graag persoonlijk op school toelichten. Ben je verhinderd op 9 april, dan kunnen we ook een persoonlijke informatieve afspraak maken. Mail hiervoor naar één van onderstaande contactpersonen. We hopen je de 9e april te mogen ontmoeten!