Uitsnede blauw.jpg

Inspiratieavond over Blauw

Op 3 november 2017 organiseert Scholen in de Kunst weer een speciale inspiratieavond voor alle volwassen cursisten beeldend. De avond vormt het vertrekpunt voor het maken van nieuw werk, dat uiteindelijk op een gezamenlijke expositie te zien zal zijn. Het thema van deze inspiratieavond is 'Blauw'. Benno Spijker, kunsthistoricus en journalist, zal een lezing geven over de betekenis, samenstelling, de toepassingen, de zeggingskracht en de schoonheid van de kleur blauw door de eeuwen heen.

De kleur Blauw in de kunst

In de kunstgeschiedenis speelt blauw, één van de primaire kleuren, een opmerkelijke rol. Behalve dat blauw uit kostbare pigmenten werd samengesteld, zijn er symbolische betekenissen aan toegekend vanuit een christelijke thematiek. Zo werd blauw vooral geassocieerd met vroomheid en uiteraard de hemel. In de twintigste eeuw kiezen expressionisten juist voor de kleur blauw om onbehagen uit te drukken.
En in de jaren zestig vindt Yves Klein de kleur opnieuw uit. Hij vraagt patent aan voor zijn 'International Klein Blue', de kleur waarin hij zijn schilderingen en sculpturen uitvoert en die pijn doet aan de ogen!
Van kobaltblauw tot pruisisch blauw, van blauwe maandag tot blauwe envelop, deze inspirerende kleur laat niemand koud. Tijd om er een avond aan te besteden!   

 

Over Benno Spijker

De lezing is samengesteld door Benno Spijker, kunsthistoricus, freelance docent en journalist. Benno werkte bij HP/De Tijd, AD en de Volkskrant, voor Teylersmuseum, het Filmmuseum en Kunsthal KAde. Hij deed projecten voor de gemeenten Amersfoort, Deventer en Nieuwegein. In zijn lezingen legt Benno verbanden tussen kunst, literatuur, filosofie, politiek, techniek en geschiedenis en plaatst zo ontwikkelingen in een context.

Blauw: de expositie

De komende maanden werken cursisten in verschillende beeldende groepen aan de hand van het thema Blauw. De lezing is bedoeld om hen daarbij te inspireren en uit te dagen. De werken die ze zullen maken, zijn vanaf 12 januari te bewonderen tijdens de expositie 'Blauw', op de vierde verdieping.